Зашто бити члан  Савез за спортску анимацију и спортску рекреацију Србије и Београда (САРС и БСАР):

 • Чланство у савезу је бесплатно
 • Као члан савеза немате ни друге обавезе у смислу да нешто морате јер сарадња се одвија на принципу добре воље и жеље
 • Ако сте већ чланови неког савеза то не представља проблем да будете и наша чланица чак шта више може бити добро и за покретање нове сарадње међу савезима
 • Техничка подршка при организацији ваших манифестација (техника и љутство)
 • Бесплатно саветовање код отварања нових спортско-рекреативних клубова
 • Помоћ око вођења књига клуба
 • Организација стручних усавршавања-едукација
 • Промоција клуба на интернет презентацији Савеза
 • Помоћ око израде интернет странице клуба-савеза
 • Медијска промоција клуба кроз акције и манифестације савеза
 • Помоћ при самој регистрацији нових клубова-савеза
 • Присуство у проспекту активности и чланова САРС-а
 • Присуство у е часопису СПОРТСКА АНИМАЦИЈА И РЕКРЕАЦИЈА  који издаје савез
 • Заједнички наступ према органима државне управе-пројекти
 • Заједнички наступ према привредним субјектима-спонзори
 • Чланством у САРС-у постајете и члан ISCA-e – Светске асоцијације за спорт и културу...

Потребна документа:

 • Копија решења о регистрацији
 • Копија Статута

Ако постоји нека нејасноћа или вам треба још нека информација слободно нас контактирајте како би смо вам дали потребне информације.