Кроз разне врсте спортских кампова желимо да деци основношколског и средњошколског узраста промовишемо овај посебно осмишљен програм обуке да бисмо их оспособили за самостално бављење великог броја различитих спортова, као и да бисмо у њима развили потребу за активним бављењем спортом.

Неки од кампова (школа) у понуди су: камп стреличарства, бадминтона, стрељаштва, слободног пењања, алпског скијања, нордијског скијања, нордијског ходања, пливања…
Циљ нам је да популаришемо бављење спортом код деце узраста од 7 до 20 година, јер је развитак правилних и здравих животних навика посебно важан у овом добу. Тежимо да пробудимо мотивацију за спорт и рекреацију, нарочито код деце која још увек нису укључена у неки облик организованог тренирања.

Програм обухвата теоријски и практични део обуке, јер само кроз сагледавање целине ученици ће моћи да се комплетно упознају са неким спортом, а кроз целисходно подучавање надамо се да ћемо мотивисати омладину наше земље на систематско физичко вежбање и уживање у спорту. Тако ће кроз наша заједничка дружења стећи навике које ће са собом повући жељу за даљим бављењем спортом, кроз активно учествовање било у рекреативним или чак професионалним спортским активностима.