Наши обучени аниматори и рекреатори теже да спортско-едукативни и забавни програм, припремљен од стране стручног тима Савеза, на занимљив начин приближе деци, а ти програми обилују разноврсним садржајима као што су: школа скијања, игре на снегу, школа пливања, едукативне пешачке туре, корективна гимнастика, креативне радионице, полигони спретности, спортски турнири, еколошке радионице, незаборавни вечерњи програми и дискотеке...

Посебно истичемо да је у оквиру едукативних радионица највише времена посвећено промоцији важности бављења спортом, промоцији спорта без насиља и фер плеју, очувању животне средине…

Сва такмичења и програми за циљ имају да се деца што више социјализују и да осете тимски дух и припадност групи.

Реализацијом школа у природи деца предшколског и основно-школског узраста ће моћи, по повратку у локалну заједницу, да поделе своје утиске који ће сигурно бити позитивни и на тај начин ће помоћи омасовљењу спорта, рекреације и боравка у природи у истој.