У данашње време, са убрзаним темпом живота, људи недовољно пажње не посвете боравку у природи, а то је заправо одличан начин да се проведе квалитетно време у природи И да учесници осете тимски дух и припадност групи.

Наши програми активности у природи обилују разноврсним садржајима као што су: школа скијања, игре на снегу, школа пливања, едукативне пешачке туре, корективна гимнастика, креативне радионице, полигони спретности, спортски турнири, еколошке радионице, незаборавни вечерњи програми и дискотеке...

Посебно истичемо да је у оквиру едукативних радионица највише времена посвећено промоцији важности бављења спортом, промоцији спорта без насиља и фер плеју, очувању животне средине…