Термин „teambuilding“ потиче из енглеског језика и састоји од две речи. Прва реч „team“ значи тим, група, екипа, такмичарска екипа, док друга реч „building“ значи изградња, зграда. Тако се термин „teambuilding“ тумачи као изградња, грађење тима и ојачавање тимског духа.

Теамбуилдинг представља скуп едукативно-рекреативних активности које се користе у циљу повећања поузданости и ефикасности тима (групе). Подизање тимског духа, развој комуникације међу члановима тима, развој кохезије тима, снаге тима, подизање и размена позитвне енергије су основни задаци теамбуилдинг програма. Теамбуилдинг је процес којим се група људи оспособљава да постигне одређени циљ, да се чланови тима мотивишу и да се утиче на развој вештина које су неопходне за постизање задатог циља.

Теамбуилдинг програм представља низ интересантних опуштајућих активности које откривају карактер једне особе. Активно учествујући у теамбуилдингу сваки појединац несвесно показује све своје црте личности, које до тада нису биле видљиве или нису толико долазиле до изражаја у току свакодневних већ устаљених активности.

Основни разлог организације теамбуилдинг програма од стране послодавца јесте унапређење продуктивности својих радника, њихове комуникације, подизање сарадње на виши ниво, већи успех на радном месту, повећање мотивације и интересовања за посао. Један од најбољих начина за превазилажење стреса јесте боравак у природи, и бављење спортом на свежем ваздуху. Због тога организујемо излете са богатим спортско-рекреативним садржајем у којима може да учествује цела породица без старосних ограничења.

Уз помоћ теамбуилдинга послодавац има могућност да испита, провери способност функционисања својих запослених у новонасталим ситуацијама, брзину и способност прилагођавања, сарадње са остатком тима. Послодавац може да процени који радник је агилнији и спремнији на нове изазове односно од кога може да очекује и на кога може да рачуна у будућим пројектима.