САВЕЗ ЗА ПРЕДШКОЛСКИ СПОРТ, АНИМАЦИЈУ И РЕКРЕАЦИЈУ СРБИЈЕ – САРС

расписује конкурс за тренера у САРС школи спорта СПОРТИША

Потребно је да кандидат:
- има искуства у раду са децом
- има позитивну енергију и ведар дух
- жељу за радом, напредовањем и усавршавањем
- да је одговоран
* * * Пријаве и биографије са фотографијом послати на savezars@yahoo.com најкасније до четвртка 7.7.2016.год.
Кандидати који буду ушли у ужи круг биће позвани на разговор.
• Изабрани кандидати ће поред рада у САРС школи спорта СПОРТИША имати и могућност ангажовања на другим Савезовим активностима и манифестацијама током целе године.