САВЕЗ ЗА ПРЕДШКОЛСКИ СПОРТ, АНИМАЦИЈУ И РЕКРЕАЦИЈУ СРБИЈЕ - САРС

расписује конкурс
за
тренера у САРС школи спорта СПОРТИША

Потребно је да кандидат:
- има искуства у раду са децом
- има позитивну енергију и ведар дух
- жељу за радом, напредовањем и усавршавањем
- да је одговоран
- да има завршену високу спортску школу или факултет, учитељски факултет
- да је студент треће, четврте године или апсолвент спортских или учитељских факултета и високих школа.

* * * Пријаве и биографије са фотографијом послати на savezars@yahoo.com најкасније до понедељка 26.12.2016.год.
Кандидати који буду ушли у ужи круг биће позвани на разговор.

• Изабрани кандидати ће поред рада у САРС школи спорта СПОРТИША имати и могућност ангажовања на другим Савезовим активностима и манифестацијама током целе године.

konkurs za SARS trenere dec 2016